PHOTON THERAPY

 

- najnowsze osiągnięcie w terapii światłem PHOTON 

 

FOTON - światło czerwone głębokiej podczerwieni tak zwany zimny laser posiada bardzo korzystne oddziaływanie tlenku azotu oraz ujemnej jonizacj przy czym bardzo korzystnie wpływa na cały organizm

 

DLACZEGO WARTO KORZYSTAĆ ZE ŚWIATŁA CZERWONEGO PHOTONU

 

Organizmowi brakuje czasami energii o konkretnych częstotliwościach i długościach fal. Energiom tym odpowiadają konkretne barwy.Naświetlanie laserem Photonu  pozwala przywrócić równowagę

wewnętrzną w organizmie Działanie światła na organizm związane jest przede wszystkim ze wzbudzeniem cząsteczekl ub atomów pod wpływem fotonów, co z kolei prowadzi do różnych wtórnych reakcji bioelektronicznych.Efekty te zależne są od energii fotonów,

ich liczby (tj. natężenia światła), stanu fizjologicznego organizmu

temperatury otoczenia itp. czynników.Badania naukowe potwierdzają, że szczególnie intensywnie na organizm działa światło czerwone. Przypuszcza się, że przyczyny tkwią w częstotliwościach rezonansowych światła i organizmu.Zabiegi terapeutyczne są więc najbardziej skuteczne kiedy długość fali elektromagnetycznej zawiera się w przedziale 600-700 nm

(nanometrów  – 10-9 m), czyli w granicach światła widzialnego.Wydaje się to całkiem zrozumiałe, ponieważ każdy z nas doskonale zna wpływ światła na organizmy .Kiedy świeci słońce, czujemy się lepiej, mamy więcej energii.Kiedy zaś jest pochmurno i pada deszcz stajemy się ospali drażliwi przygnębieni znużeni.I nie jest to wyłącznie skutek ewentualnego spadku ciśnienia.


 

 v  img

 


Oświetlenie sztuczne w miejscu naszego zamieszkania lub miejscu pracy daje natężenie ok. 500 luksów.

Tymczasem Słońce w pogodny dzień oświetla powierzchnię Ziemi z natężeniem ponad 100 000 (sto tysięcy) luksów.

I do takiego natężenia jest przyzwyczajony nasz organizm. 

img

img

img

img

img

CECHY ŚWIATŁA

Światło to dostrzegalne dla oka fale elektromagnetyczne. Fale te, będące rozchodzącym się drganiem pola elektromagnetycznego, rozprzestrzeniają się z ogromną prędkością (w próżni - 300 tys. km/s).Przestrzeń wokół nas wypełniają fale elektromagnetyczne, rozchodzące się we wszystkich kierunkach i wymieniające energie z materią w postaci fotonów, o różnorakim pochodzeniu - od źródeł kosmicznych aż do ziemskich (ogień, lampy itp.).Fotony energii powstają podczas przeskakiwania elektronów na niższe orbity w atomach.

Światło słoneczne, jego zakres widzialny i podczerwień powinno uzupełnić braki energii w organizmie. Poszczególne długości fal mają różne znaczenia biologiczne i wykazują wybiórcze działanie lecznicze.Przykładem zbawiennego wpływu światła słonecznego jest polepszenie naszego samopoczucia w okresie wiosenno-letnim.Jesienno-zimowy niedostatek światła słonecznego natomiast obniża poziom wielu hormonów i aktywność enzymów ludzkiego organizmu, m.in. melatoniny, regulującej rytmy życiowe organizmu.

Zimowa depresja, zmęczenie, spadek odporności zwiększają skłonność do zachorowań.Liczne enzymy obniżają swą aktywność, co prowadzi do pogorszenia przebiegu procesów biochemicznych, służących przyswajaniu substancji odżywczych i budowie tkanek.


WŁAŚCIWOŚCI ŚWIATŁA SŁONECZNEGO

Światło słoneczne (zakres widzialny i podczerwień) jest jedynym rodzajem naturalnego promieniowania elektromagnetycznego, które przynosi organizmowi korzyść i jest dla niego niezbędne.Tkanki w bardzo różny sposób mogą wykorzystywać światło słoneczne: promieniowanie podczerwone działa rozgrzewająco i aktywizująco, początkowy zakres promienia ultrafioletowego przyspiesza syntezę witaminy D, przedział światła widzialnego (białego) jest najważniejszy dla podtrzymywania życia na Ziemi.Swiatło jest niezbędną częścią procesu fotosyntezy jest koniecznym czynnikiem determinującym proces wzrostu roślin w siatkówce oka energia świetlna przetwarzana jest na impulsy nerwowe  które są przekazywane do mózgu dzięki czemu widzimy. Niektóre organizmy na przykład robaczki świętojańskie czy fosforyzujące bakterie emitują światło na skutek złożonych reakcji biochemicznych zachodzących w specjalnych organach na ich ciele.Intensywność światła w różnych porach dnia ma duży wpływ na organizm ludzki jak i zwierzęcy – na przykład na produkcję różnych hormonów i być może na pewne aspekty zachowania.

 

UZDRAWIAJĄCA MOC ŚWIATŁA

Świecące czerwone światło emitowane przez diody elektroluminescencyjne lub diody zostały wykorzystane do uprawy roślin na promie kosmicznym NASA. Naukowcy z Medical College of Wisconsin w Milwaukee, Szpital Dziecięcy of Wisconsin w Milwaukee i kilku innych amerykańskich szpitali i zagranicznych korzysta z tej bliskiej podczerwieni, teraz w drugiej fazie badań klinicznych, w celu wspomagania gojenia się ran. (NASA / MSFC fot. B. Himelhoch, Medical Center 


Urządzenie gojenie się ran. 

gojenie ran urządzenie wykonane Quantum Devices Inc w Barneveld, Wisconsin, jest mały 3,5-calowy przez 4,5-calowy (90 przez 145 milimetrów) przenośny, tablicę płaską diod emitujących światło, lub diod LED . Pielęgniarka umieszcza matryca na zewnątrz pacjenta policzek, gdzie świeci przez ponad minutę każdego dnia, promowanie gojenie się ran i zapobiega owrzodzenia jamy ustnej wywołane przez promieniowanie i chemioterapii. Quantum Devices, Medical College of Wisconsin w Milwaukee, a naukowcy w Szpitalu Dziecięcym Stanu Wisconsin w Milwaukee są

przeprowadzania wielu lat projekt poprzez umowy z Departamentu Transferu Technologii w Marshall Space Flight Center w Huntsville w Alabamie (NASA / MSFC fot. B. Himelhoch, Medical Center Graphics Inc)


Diody namnażania komórek. 

skóry, kości i mięśni komórki hodowane w kulturach są narażone na tych samych diod emitujących światło stosowane w leczeniu ran u pacjentów i rosną rośliny w przestrzeni kosmicznej. Biolodzy w Medical College of Wisconsin w Milwaukee wykazały, że komórki narażone na bliskiej podczerwieni rosną od 150 do 200 procent szybciej niż komórki kontroli naziemnej nie stymulowane przez światło. Przez projektu badawczego finansowanego przez NASA Marshall Space Flight Center w Huntsville, Alabama, naukowcy próbują dowiedzieć się więcej o tym, jak komórki konwersji światła na energię i określić długości fal świetlnych, które są najbardziej skuteczne w stymulowaniu wzrostu gospodarczego. (NASA / MSFC fot. B. Himelhoch, Medical Center Graphics Inc)

 

Trzy rodzaje czerwonego światła. 

Ellen Buchmann, biolog molekularny z Medical College of Wisconsin w Milwaukee, prowadzi badania w celu zbadania, w jaki energia podczerwieni z diod świecących wpływa na wzrost komórek. Lekarze badają, jak ta energia podczerwieni przyspiesza gojenie się ran. Trzy rzędy świecących diod świecących uwalniania energii w określonych długościach fal. Różne komórki, takie jak skóry, kości i komórki mięśni różnie reagują na różne długości fal lub poziomów energii światła. Światło może penetrować tkankę do głębokości do 9 cali (23 cm). Quantum Devices Inc, z Barneveld, Wisconsin, produkuje jednostki emitujące światło diody jako część umowy przez Departament Transferu Technologii w Marshall Space Flight Center w Huntsville w Alabamie (NASA / MSFC / T. McMahan) 

 

ODDZIAŁYWANIE ŚWIATŁA PHOTONU NA ORGANIZM

W każdej strefie ciała, na którą pada światło czerwone lub bliska podczerwień zwiększa się produkcja tlenku azotu oraz jonów ujemnych wywołując wiele ważnych pozytywnych dla życia procesów. O biologicznym oddziaływaniu światła decyduje przede wszystkim jego absorpcja. Zależy ona od wzajemnego oddziaływania fotonów pochodzących z zewnątrz z elektronami cząsteczek organizmu .Gdy foton trafia na elektron, który zwiększa swoją energię przez przejście przez wyższą orbitę. A więc elektron poprzez orbity pośrednie powraca na orbitę wyjściową wypromieniowując fotony o różnej energii elektronu na orbitach pośrednich.Oddawaną energię wykorzystują otaczające tkanki. Intensywność pochłanianej energii w sposób istotny zależy od struktury tkanek.Skóra pochłania 25-30%, mięśnie i kości – 30-80%, a organy miąższowe (wątroba, nerki i in.) – do 100% promieniowania podczerwonego w przedziale 800-1200 nm.

 

ELEKTROWNIE KOMÓRKOWE

Dostarczanie energii jak i jonów ujemnych jest niezbędne do funkcjonowania komórek. Aby „widzieć” każda komórka powinna oddychać. Oddychanie komórkowe jest procesem pochłaniania przez komórkę tlenu O2. Za pośrednictwem oddychania komórkom udaje się zrealizować wiele niezbędnych dla życia i funkcjonowania procesów, ale najważniejszym wśród nich jest gromadzenie wewnątrz komórki energii w postaci ATP. W procesie tworzenia ATP biorą udział cząsteczki O2, protony H + Tlenek azotu rozszerza naczynia i ułatwia dostarczanie tlenu do całego organizmu, każdego narządu, każdej komórki. Tlen potrzebny jest do większości procesów życiowych. Układ oddechowy jest naturalną drogą transportową tlenu z otoczenia do tkanek. Życiodajny tlen w końcowym efekcie zaspokaja potrzeby energetyczne komórki i zapewnia tworzenie w niej zapasów energii w postaci ATP Warunkiem powodzenia fotonoterapii  jest otrzymanie silnego strumienia promieniowania dzięki światłu czerwonemu.Wynalezienie wspomnianych świateł czerwonego photonu spowodowało obniżenie kosztów produkcji i konstrukcji urządzeń terapeutycznych, mniejszą ich wagę, dłuższą żywotność, prostszą obsługę a zarazem pełen profesjonalizm .

 

Urządzenia do fotonoterapii znakomicie współdziałają jak i łączą się ze szlachetnymi i półszlachetnymi kamieniami Brazylijskiego Turmalinu i leczniczego Nefrytu.Spośród szerokiego pasma fali elektromagnetycznej (widzialnej w postaci zwykłego światła i promieniowania niewidzialnego) można wyodrębnić dwie podstawowe grupy pasm posiadających cechy terapeutyczne: nadfioletowe – o długości fali 350-450 nm,

czerwone – bliskie niewidzialnej podczerwieni –  600-830 nm.Oba zakresy wykazują podobne działania na fotoreceptory organizmu, przy czym czerwone światło odznacza się większą głębokością wnikania (ze względu na wspomnianą już większą energię).

 

 

FOTOMEDYCYNA

To dział medycyny wykorzystujący światło jako narzędzie pomocne w leczeniu wielu przypadłości zdrowotnych, począwszy od schorzeń wirusowych (m.in. przeziębienie, grypa) przez depresje aż po bardziej złożone i skomplikowane z medycznego punktu widzenia choroby, takie jak białaczka, czy żółtaczka noworodków.Wykorzystując zbawienne właściwości światła do celów leczniczych, warto wiedzieć o oddziaływaniu poszczególnych jego zakresów (od światła ?oletowego do czerwonego i podczerwieni).Na przykład cząsteczki hemoglobiny, wykazujące powinowactwo ze światłem czerwonym (640 nm.), zaczynają aktywniej uczestniczyć w wymianie gazowej tlenu i dwutlenku węgla.Zwiększanie długości fal prowadzi do wzrostu nagrzewającego oddziaływania promieniowania, co przejawia się w zakresie podczerwieni (szczególnie 880 nm.).Światło Czerwonego Photonu charakteryzuje się najsilniejszym efektem przenikania.Światło czerwone i podczerwień znalazły szerokie zastosowanie w niemal wszystkich dyscyplinach medycyny.

 

FOTOBIOLOGIA

Fotobiolodzy w swych pracach badawczych starają się zrozumieć procesy zachodzące w powyższych interakcjach, zaś w przypadku zjawisk szkodliwych, ustalić, jak organizmy żywe w tym człowiek, mogą bronić się przed ich negatywnym wpływem.Stwierdzono również, że energia dostarczana za pomocą światła Photon usprawnia metabolizm komórkowy, przyspiesza odbudowę oraz uzupełnia braki zniszczonych komórek.Terapia światłem Photon stała się skuteczną metodą stosowaną w leczeniu i profilaktyce wielu chorób. Światło jest niezbędnym elementem utrzymującym przy życiu wszystkie żyjące organizmy.

Jest ważnym czynnikiem większości biochemicznych i fizycznych procesów zachodzących w organiźmie który dysponuje specjalnymi mechanizmami służącymi do jego przyjmowania i przyswajania.

 

Optymalną długością fali świetlnej, jeśli chodzi o wpływ terapeutyczny, jest zakres od 660 do 690 nm. Fale te  obdarzone znaczną energią w porównaniu z falami krótszymi. Dzięki tej energii jest możliwe głębsze ich wnikanie do organizmu.Takie fale dają znaczące efekty terapeutyczne przy następujących dolegliwościach:

  

*oczyszczenie skóry z nagromadzonych zanieczyszczeń

*otwarcie porów

*redukcja trądziku, łuszczycy, łupieżu

*działanie przeciw grzybicze

*wzmocnienie i poprawa tonacji skóry

*opóźnienie procesów starzenia

*zahamowanie rozkładu włókien kolagenowych

*przyśpieszone gojenie ran, oparzeń

*możliwość wyeliminowania nieprzyjemnego zapachu ciała    

*nadciągnięcia skręcenia

*hamowanie zapaleń

*problemy stawowe i za palenie stawów

*bóle przewlekłe (nerwu trójdzielnego,śródstopia,kanału nadgarstka)

*złamania kości przyśpieszenie leczenia w już leczonych przypadkach

*zaburzenia przemiany materii (aktywacja enzymów,immunizacje,zwiększanie wymiany gazowej),

*niedomagania układu krążenia (aktywizacja unaczynienia,działanie przeciwzakrzepowe,poprawa płynności krwi)

*łagodzi i zmniejsza następpstwa alergii

*przyśpieszenie pracy układu trawienia

*wydalanie toksyn i złogów

*uwolnienie organizmu z nadwyżek tłuszczu i wody

*redukcja cellulitu

*oczyszczenie wątroby, pomoc w zwalczaniu żółtaczki

*przywrócenie i utrzymanie we właściwej kondycji układu krążenia

*regulacja poziomu cukru we krwi

*normalizacja ciśnienia krwi

*obniżenie wysokiego cholesterolu

*mięśnie stają się elastyczne, znika ból i popularne zakwasy

*polepszenie pracy serca

*profilaktyka zawałowa  

*usunięcie stresu, napięcia i zmęczenia

*poprawa samopoczucia

*redukcja występowania nerwobóli

*likwidacja bólu głowy, migreny

*poprawa snu  

*wspomaganie leczenia kręgosłupa ,stawów, kości

*efektywne usuwanie bólu

*rehabilitacja po urazach ,kontuzjach ,złamania

*przywrócenie symetrii kości miednicowych i regeneracja dysków

*stymulacja wzrostu chrząstek międzykręgowych

*likwidacja zapalenia tkanek przykręgowych

*przyczynienie się do wyzdrowienia przepukliny międzykręgowej  

*wzmocnienie procesów regeneracyjnych

*działanie p/alergiczne

*zwiększenie odporności komórek całego organizmu

*zlikwidowanie wolnych rodników, które sprzyjają powstawaniu nowotworów

*zahamowanie wzrostu komórek rakowych

*neutralizacja skutków radioaktywnego promieniowania